monumenta.ch > Content bnf7900A

Bibliothèque nationale de France, Content of Latin 7900A (901 - 1000) which has been linked with edition texts


Terentius 9:  Andria, Praefatio   9a42I   11b6II   13: III   14a44IV   15b54V  
17a33 Eunuchus, Praefatio   17b18I   18b45II   20a35III   21b43IV   23b23V  
26a42 Heauton, Praefatio   26b40I   28a6II   29b1III   31a37IV   33b8V  
35a27 Adelphi, Praefatio   35b4I   36b12II   37b35III   39b28IV   41b37V  
43b32 Hecyra, Praefatio   44a59I   45b17II   46a42III   48a21IV   49b47V  
51a26 Phormio, Praefatio   51b16I   53a19II   54b58III   55b40IV   57a11V  
Horatius 61a20Carmina, I   76b18II   85a28III   98b53IV  
105a49Epodi, I   106: II   107: III   108: V   109: VI   110: IX   111: XI   112: XIV   113: XVI   114b1XVII  
115: Carmen Saeculare
116: Epistulae, Liber I  
Lucanus 125:  Bellum Civile sive Pharsalia, I   130a41II   138a10III   146a3IV   154b8V   163a8VI   171a42VII   180b18VIII   191b12IX   201b55X  
Iuvenalis 207:  Saturae, I   208b18II   210a38III   213b15IV   215a19V   217: VI   223b28VII   226a23VIII   228b16IX   230: X   233a28XI   235a9XII   236a7XIII   238a21XIV   242a9XVI   242a55XV  
Martianus Capella 244b28 De nuptiis Philologiae et Mercurii, I   260b15II   274b48III   285: IV   303: V   313: VI   3184VII   32211VIII   32663IX  

All Codices Bibliothèque nationale de France

© 2006 - 2021 Monumenta Informatik