monumenta.ch > Content bnf6413

Bibliothèque nationale de France, Content of Latin 6413 (701 - 800) which has been linked with edition texts


Isidorus 9=1r: De Natura Rerum, VII. De temporibus.   12=2v: IX. De mundo.   13=3r: X. De quinque circulis.   16=4v: XI. De partibus mundi.   18=5v: XII. De coelo.   24=8v: XIII. De septem planetis coeli et eorum conversionibus.   25=9r: XIV. De aquis quae super coelos sunt.   26=9v: XV. De natura solis.   27=10r: XVI. De quantitate solis et lunae.   28=10v: XVII. De cursu solis.   31=12r: XVIII. De lumine lunae.   35=14r: XIX. De lunae cursu.   36=14v: XX. De eclipsi solis.   37=15r: XXI. De lunae eclipsi.   39=16r: XXII. De cursu stellarum.   40=16v: XXIII. De positione septem stellarum errantium.   42=17v: XXIV. De lumine stellarum.   44=18v: XXV. De lapsu stellarum.   45=19r: XXVI. De nominibus astrorum.   51=22r: XXVII. Utrum sidera animam habeant.   52=22v: XXVIII. De nocte.   53=23r: XXIX. De tonitruo.   54=23v: XXX. De fulminibus.   56=24v: XXXI. De arcu.   57=25r: XXXII. De nubibus.   58=25v: XXXIII. De pluviis.   59=26r: XXXV. De grandine.   60=26v: XXXVI. De ventis.   61=27r: XXXVII. De nominibus ventorum.   63=28r: XXXVIII. De signis tempestatis vel serenitatis.   66=29v: XXXIX. De pestilentia.   68=30v: XL. De Oceano.   69=31r: XLI. Cur mare non crescat.   70=31v: XLII. Quare mare salsam habeat aquam.   70=31v24XLV. De positione terrae.   73=33r: XLVI. De terraemotu.   74=33v: XLVII. De monte Aetna.  
Isidorus Incertus 75=34r4 Carmina
Isidorus 85=39r: Sententiae, I   165=79r: II   251=122r: III  

All Codices Bibliothèque nationale de France

© 2006 - 2024 Monumenta Informatik