monumenta.ch > Content csg136

St. Gallen, Stiftsbibliothek, Content of Cod. Sang. 136 (825 - 875) which has been linked with edition texts


Prudentius 69Cathemerinon, I   817II   1112III   17: IV   208V   2514VI   28b20VII   3317VIII   3511IX   3924X  
4316Peristephanon, I   48: V   5914II   715XI   8114XIII   866XII   897IV   9719XIV   1044III   1095VI   11312VII   11517IX   11920VIII   12013X  
14625Cathemerinon, XI   149: XII  
154: Dittochaeon
162: Apotheosis, Praefatio   164: Liber  
215: Hamartigenia, Praefatio   21718Liber  
26112Psychomachia, Praefatio   26410Liber  
303: Contra Symmachum I, Praefatio   306: Liber  
33114 II, Praefatio   335: Liber  

All Codices St. Gallen, Stiftsbibliothek

© 2006 - 2023 Monumenta Informatik