monumenta.ch > Content bavPal.lat.1547

Biblioteca Apostolica Vaticana, Content of Pal. lat. 1547 (800 - 825) which has been linked with edition texts


Seneca 6: de Beneficiis, I   2620II   62: III   101: IV   13729V   17024VI   21610VII  
25411de Clementia, I   29221II  

All Codices Biblioteca Apostolica Vaticana

© 2009 - 2020 Monumenta Informatik