Chronica
  Dialogi
  Epistolae Tres
  Vita Beati Martini