Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi
  Epitoma Ed.2